ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายฤดูกาล
หากจะรู้จักใครสักคนอย่างแท้จริง
จงดูเส้นทางที่เขาเลือก
และวิถีปฏิบัติของเขาขณะอยู่บนเส้นทาง
แต่ไม่ควรใส่ใจว่าเขาจะไปถึงปลายทางหรือไม่
ต้นทางสะท้อนปัญญาคน
ปลายทางสะท้อนปัญญาฟ้า
ส่วนวิถีบนเส้นทางแท้จริงแล้วมิใช่อะไรอื่น
หากคือจุดบรรจบทางวิญญาณ
ระหว่างฟ้ากับคน
วัยเกินครึ่งร้อยเสมือน
แสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเรา
เริ่มมีมุมมองว่าความทุกข์ที่แท้จริง
มาจากข้างในมิใช่ข้างนอก
และค้นพบความรู้สึกของตัวเอง
ไม่เหลือศรัทธาให้กับสิ่งใด
วิหารในใจเพื้นที่จึงว่างเปล่าเหงาเงียบ

Comment

Comment:

Tweet

ผ่านมาครึ่งร้อยเช่นกัน
มองอะไร ๆ ใหม่หมด
ใช้สมองกับใจมอง

confused smile

#4 By ปิยะ99 on 2010-11-18 21:19

เมื่อชีวิตยังมีโอกาส เรายังคงต้องค้นพบอะไรอีกมากbig smile ชอบแนวการเขียนค่ะ

#3 By yo on 2010-11-17 14:08

surprised smile

#2 By microsave on 2010-11-17 14:07

ดอกพุฒเป็นดอกไม้ที่ตูมแล้วบานแต่ต้นที่บ้านภูสูงสหายปลูกทิ้งไว้ไม่หันกลับมาเยือนดอกจึงตูมไม่รู้บาน

#1 By ภูสูง on 2010-11-17 13:53